• محمد صادق اسفادی

استاد مسلم علوم معقول ، ریاضی دان ، فیلسوف ، فقیه ودانشمندی کامل و فاضلی زاهد ، از بزرگان دانش در ابتدای سده سیزدهم قمری،محل تولد او روستای اسفاد شهرستان زیرکوه بوده است، ولی محمد صادق از وطن خود به اصفهان رفته ،دوران اقامت خویش را در حوزه علمیه شهر اصفهان به تدریس و تحقیق علوم اسلامی ، بخصوص معقولات و حکمت و فلسفه گذرانید.  کرسی استادی او مورد توجه زعیم حوزه علمیه ، مرحوم آیت ا… العظمی شیخ محمد ابراهیم بن محمد حسن کرباسی کاخکی (م1263 ق) بوده ، باتوجه به حساسیت تدریس معقولات ،بااشاره آن جناب ،عالم کامل و متشرع ،مرحوم ملا علی بن جمشید نوری ، (م1246 ق) بوده ، از تلامذه ممتاز وی محسوب می گردید.
در منقولات (فقه واصول ) از محضر مرجع عالیقدر شیعه ، میرزا ابو القاسم گیلانی مشهور به محقق قمی ، نویسنده قوانین الاصول (م۱۲۳۱ق)بهره گرفت.
شاگردان مکتب آن استاد والامقام ، چون دیگر فضلای این دیار ،ناشناخته مانده و تنها فرد شناخته شده از خیل تربیت یافتگان او مرحوم آقا سید ابو طالب قاینی را میتوان نام برد.
آقا سید ابو طاب که از مراجع تقلید و محقق بسیار توانا و چیره دستی بوده ودر تمام زمینه های علوم اسلامی مهارت داشته است.