• غلامحسین افینی

غلامحسین افینی فرزند مرحوم شمس الدین علی افینی منسوب به افین از توابع شهرستان زیرکوه ، کاتب و خوش نویس پرکار سده یازده که از فضلای دوران صفویه می باشد ، دو نمونه از خط او مشاهده شده:

1-در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران ، غلامحسین در  سال 1024 قمری یک مجموعه شامل دو بخش کتابت نموده:            

بخش اول کتاب التسبیر ، تألیف ابو عمرعثمان بن سعد دانی اندلسی (م 444ق) .

بخش دوم (مواهب علیه )، تألیف مولی کمال الدین حسین کاشفی سبزواری از دانشمندان سده نهم و دهم که پیرامون تفسیر قرآن و در دو مجلد است . نسخه موصوف که بقلم نسخ غلامحسین افینی می باشد به شماره 3182 در کتابخانه دانشگاه تهران موجود است .

2-  در کتابخانه مسجد جامع گوهرشاد مشهد این نسخه که تشریح الافلاک ، شیخ بهایی و در زمینه هیئت و نجوم است توسط مشارالیه در سال 1052 در مشهد مقدس روز یکشنبه 22 ربیع الاخر بقلم نسخ کتابت شده ، نسخه یاد شده به شماره 10/1083 در کتابخانه گوهرشاد موجود است . توجه به اینگونه کتب توسط ایشان ، دلیل روشنی بر فضل و دانش و تحقیق اوست.